Werkbegroting creëert vrijheid

Veel begrotingen in de culturele sector worden gemaakt aan de hand van de (geïndexeerde) cijfers van het voorafgaande jaar. De begroting is vaak het verlengstuk van een subsidieaanvraag en de rapportage is een cijfermatige exercitie, voorbereid door de controller. Een begroting is echter óók voor intern gebruik een geweldig goed instrument. Jammer genoeg wordt het

Continue reading »