Boijmans €220 mln kan beter.

Het college van B&W stelt voor Boijmans te moderniseren. Verwachting is dat de bezoekersaantallen toenemen en de stad zal profiteren van dit visitekaartje, Maar 220 miljoen is een groot bedrag voor een stad als Rotterdam. Moet niet worden afgewogen met andere problematiek die financiering behoeft? In dit artikel wordt geschetst hoe de afweging zou kunnen zijn. Het kader wordt anders gesteld want de keuze is niet alleen tussen renoveren en innoveren, maar ook kiezen tussen verschillende onderwerpen. De begroting is immers beperkt. En als het project ten goede komt aan de economie van de stad of het land, moeten zij die er de winst van krijgen dan niet bijdragen aan de investering. Zouden er geen aandelen moeten worden uitgegeven voor deze verbouw?

Continue reading »