Oor voor het alternatief

Waarover wil je beslissen?

Hoe reduceer je twijfels?

Goed luisteren, uitnodigend vragen.

Je doel

Welke kracht brengt je daar?

Zelf vertrouwen

Wat is je kracht?

Integreren

Hoe gebruik je

team-intellect?

Diensten begeleiding

 

  • Persoonlijk gesprek

  • Persoonlijke begeleiding Anders werken

 

  • Begeleiding besluitvorming bij teams

  • Voorzitten vergaderingen

  • Begeleiding bij conflict oplossing

Waarom jij en ik samen aan die vragen kunnen werken?

Ik heb veel ervaring met coaching van medewerkers.

Kennis van verschillende methodes en zienswijzen.

Ik heb de mediation opleiding gedaan en met succes NMI examen afgelegd.

Ik heb een groot aantal communicatiecursussen (e-learning) geschreven voor het HBO.

Ik kan zeer scherp luisteren. Niet alleen naar wat je zegt maar ook hoe je het zegt.

Ik ken verschillende achtergronden: bedrijfskunde, maar ook levensfasetheorie, kernkwaliteiten en andere hulpmiddelen.

Sterk in structureren en opbouwen van een bijeenkomst. Ik weet een conflict aan te pakken en neutraliteit te bewaren.

Coaching wordt geen psychologie.

Het advies is jouw stap op jouw weg.

Alles is vertrouwelijk.

Bij conflicten volg ik de gedragsregels Mediation

Voor jou betekent dat dat je vrijuit kunt spreken en dat jij weet wat je moet doen. Je hebt een klankbord.

Hoe jij en ik werken

We verkennen samen jouw verhaal. Ik vraag naar wat je niet vertelt. Ik geef feedback.

We structureren samen. Maken beslissingen helder. Verkennen opties. We maken jouw pad. Jij loopt en houdt richting.

Ik help je op weg en onderweg.

Conflictoplossing

Het is ook mogelijk begeleiding te verkrijgen bij conflicten. Hierin wordt mediation als leidraad genomen. Het betreft alleen conflicten van zakelijke aard.

Als team beslissen

Management teams die voor een beslissing staan, die gezamenlijk genomen wordt, kunnen ook worden begeleid. Hiervoor kennen wij verschillende manieren om tot besluitvorming te komen. Ook afhankelijk van de wijze van besluitvorming. Meerderheid, meerderheid met recht aan minderheid, veto?