Praktijkonderzoek

Hoe begrijp je de complexiteit?

Maatschappij en duurzaamheid

Welke koers voor een samenleving?

Vragen

Hoe krijg je beeld van de essentie?

Structureren

Hoe zorg je voor gefundeerde conclusies?

Betrekken stakeholders

Hoe organiseer je gezamenlijke intelligentie?

Ontwerpen

Hoe verbeeld je een noodzaak?

en een toekomst?

Hoe wij onderzoeken

Praktijkonderzoek is diepgaand onderzoek, waarbij gebruik gemaakt wordt van wetenschap. Het verkleint de onzekerheid van beslissen.

Wij gebruiken erkende methoden voor het uitvoeren praktijkonderzoek.

De resultaten zijn wat men noemt ‘Evidence based’.

Wanneer grote groepen zijn betrokken betrekken wij deze desgewenst bij het onderzoek, ‘Large scale intervention’.

Tijdens het onderzoek verrijken we je al met de dan verkregen inzichten.

Waarom wij die vragen kunnen beantwoorden?

 

Grote ervaring in uitvoeren praktijkonderzoek en de begeleiding ervan.

Kennis op verschillende gebieden, bijvoorbeeld vergrijzing in bedrijven, economisch beleid gemeenten vormen,  city marketing.

Beheersing van de techniek praktijkgericht onderzoek.

Sterk kunnen structureren, waardoor het onderzoek efficiënt en effectief kan worden uitgevoerd.

Grote ervaring in interviewen

Vindingrijkheid, waardoor buiten de orde oplossingen kunnen worden ontworpen.

De gedragsregels van het vak worden gevolgd, we weten hoe je moet werken volgens de regels van het vak.

Veel aandacht voor vraagstelling en onderzoeksvragen.

Onderzoeksresultaten zijn evidence based.

Rapportage tijdens het onderzoek.

Voor jou betekent dat dat we open werken, er geen verrassingen zijn. Het onderzoek en de eisen die daaraan gesteld worden zijn richtlijn.

Economisch beleid voeden

Onderzoek naar het economisch beleid van een gemeente. Kwantitatief desk research in combinatie met kwalitatief onderzoek bracht de belangrijke aandachtsgebieden voor de gemeente aan het licht. Daarmee:

Agenda voor een ondernemersvereniging

Large scale intervention

Interviews bij meer dan 100 ondernemers, bestuurders en ambtenaren

Waarde van ervaring

Onderzoek naar de relatie tussen productiviteit en veroudering. Dit onderzoek is uitgevoerd met subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Kwantitatief en kwalitatief onderzoek bracht aan het licht dat er in een productie omgeving geen relatie bestaat tussen leeftijd en productiviteit. Informeer naar het onderzoeksrapport.

Kwantitatief onderzoek in combinatie met validerende interviews

City marketing

Onderzoek naar de aantrekkelijkheid van een stad voor zijn inwoners, ondernemers en toeristen. Haalde de kracht van de gemeente naar boven, maar ook de afhankelijkheden.

Large scale interventions

Kwantitatief en kwalitatief onderzoek