Cultuur en erfgoed

Bibliotheek en strategische risico’s

De Raad van Toezicht en de directie werken aan nieuw beleid. Risico’s moeten in kaart worden gebracht.

Juist door een buitenstaander om buiten de gewone orde te denken. De strategische risico analyse mondt uit in een intensief besproken SWOT analyse en nieuw strategisch beleid. De bibliotheek als beste alternatief voor Google?

Naar meer ondernemerschap 

Als voor een culturele instelling de subsidie wordt teruggebracht wordt een beroep op ondernemerschap gedaan.

Ondersteuning is geboden door relevante management informatie over het verkoopproces in een handige tool. Ook zijn trainingen strategisch accountmanagement gegeven, waardoor veel zelfvertrouwen is opgebouwd.

Het zakelijk aspect van subsidies

Er wordt met meer aandacht gekeken naar het zakelijk aspect van de subsidieverlening. Dan wil je leren hoe je met kunst ook financiële vrijheid creëert en …

… een onderneming kan beoordelen op continuïteit en potentie. Er zijn in company trainingen en advies en support bij het in praktijk beoordelen van jaarrekeningen. Besluiten over subsidie verlenen is gemakkelijker en ook meer doordacht.