Financiële instellingen


Financiële instellingen


Kredietverlening, betalingsverkeer en ICT

De bank is al enige tijd toe aan een nieuw ICT infrastructuur. Er is een project gestart, maar veel mensen in het bestuur hebben geen vertrouwen in hoe het project wordt geleid. Er is veel behoefte aan structuur, duidelijke voortgang en communicatie.

Ik neem het project over en herstructureer de taken. Het niveau wordt opgetrokken en veel aandacht gegeven aan communicatie. Gebruikers worden sterk betrokken. De bank gunt de opdracht voor implementatie.

Project met forse overschrijdingen in tijd en budget. Management wil de oorzaken kennen van besturing, gedrag en cultuur.

Binnen een onderdeel van een bank krijgt men geen grip op de processen en de rapportages van een bank. In opdracht van de Raad van Toezicht is de bank doorgelicht.

Grootbank met internationale aspiraties zet een groot project op om nieuwe producten te ontwikkelen voor het betalingsverkeer. Een internationaal team ontwikkelt de bancaire producten en de ICT infrastructuur. Project met circa 100 personen.

In opdracht van de Europese Commissie wordt een onderzoek uitgevoerd naar de informatie voorziening van het bankwezen in een Oost Europees land.

Voor een investment bank worden de betaalprocessen in één nieuwe afdeling ondergebracht. Procedures worden opgesteld en vernieuwd; team wordt geformeerd. ICT wordt onderworpen aan security eisen. Voor de bank een zorg minder: goede service en de uitvoering van het betalingsverkeer effectief uitgevoerd.