Onderwijs


Onderwijs


Adviseren, ontwerpen, doceren en examineren

Dunnewijk schrijft een nieuwe manier van examineren voor in het HBO. Hoe dat in de praktijk van het examineren werkt wordt ontwikkeld. Toepassing van de taxonomie van Bloom, analyseren zien als vaardigheid en niet als hoofdstuk in een scriptie. Kennis van examinatoren expliciet maken zorgt voor kwaliteit en draagvlak. Inspirerende sessies en als resultaat weten wat een voldoende is en wat een goed is. Ook wat moet worden afgekeurd. Dit geeft een omgeving waarin studenten streven naar een goed resultaat.

Een Hogeschool participeert in een experimenteel project Flexibilisering. Een groot deel van de modules moet worden herontwikkeld voor e-learning en blended learning. De uitdaging tussen kosten, creativiteit, inhoud en didactiek.

Een gemeente wil de toekomst van leren en werken vormgeven. Nodigt bedrijven en scholen uit om initiatieven vorm te geven. In samenwerking met een HBO school wordt inhoudelijke en persoonlijke begeleiding van studenten op internet vorm gegeven. Een ecosysteem voor leren.

Doceren van verschillende vakken

Financieel: Management accounting, bedrijfsanalyse, rekenkunde, financial accounting.

Bedrijfskunde: Strategievorming, Marketing en account management, bestuurlijke informatie voorziening, besturen

Communicatie: Basis vaardigheden, gesprekken voeren, vergaderen, rapporteren, conflict hantering

Advisering: basis vaardigheden, rapporteren, onderzoeken

Studenten worden via skype of in fysieke aanwezigheid begeleid. Een zeer gevarieerd aantal scriptie onderzoeken zijn begeleid volgens de verlangde methoden en eisen. Op een begrijpelijke en toegankelijke manier wordt studenten geleerd toe te passen wat ze in hun opleiding hebben geleerd. Resultaat is veel zelfvertrouwen en een leuke scriptie periode.