Resultaten

Advies en interim management

Productie

en Handelsbedrijven

Nieuwe verkoopmethode verdubbelt de waarde en de prijs

De omzet is jarenlang stabiel. Het patroon wordt geanalyseerd. De oplossing ligt in een nieuwe manier van werken: Procesgericht verkopen. Hierdoor worden nieuwe Buying Reasons ontdekt en krijgen de producten een herwaardering. Er kan een hogere prijs worden gevraagd!

Verkopers worden getraind in het Nieuwe Verkopen. Lab en account managers gaan intensief samenwerken. De organisatie verdient mede op basis van deze methode de creativiteitsprijs van de Kamer van Koophandel.

Grootkeuken: sturen op kosten en klanten

De markt van verstrekking van kant en klaar maaltijden kent sterk toenemende concurrentie. De prijzen dalen en de aandacht voor klanten neemt toe.

Aan de hand van ontwerpvoorbeelden vinden intensieve discussies plaats over control, besluitvorming en informatievoorziening. Resultaat: meer variatie en lagere kostprijzen.

Petrochemische industrie: investering beoordelen

De OR vraagt een second opinion aan voor een adviesaanvraag over de voorgenomen investering in een ‘plant’. De financiele analyse wordt uitgevoerd en de OR leden krijgen een aanbeveling en een cursus.

Werkgeversvereniging Bouwsector

De vereniging vraagt een benchmark onderzoek uit te voeren onder de deelnemende werkgevers. De benchmark dient om met elkaar lering te trekken uit bedrijfsvoering en beleid. Naast een financiële benchmark wordt de relatie gelegd met organisatie en personeelsaspecten.