Zorgverlening


Zorgverlening


Adviseren en opleiden

Vier zorginstellingen zijn een proces om te komen tot samenwerking gestart. Hoe de informatie voorziening te integreren is een eerste vraagstuk. Enerzijds moet worden bezien wat technisch de beste oplossing is.

Een ander aspect betreft de afspraken over gezamenlijke besluitvorming, die nog moeten worden gemaakt. Aan de hand van de tussenresultaten en het expliciet maken van het samenwerkingsvraagstuk wordt stap voor stap duidelijk wat de samenwerking inhoudt.

Na een intensieve training in het lezen van jaarrekeningen en begrotingen volgt een coachingstraject. Sturen op basis van cijfers geeft meer ruimte, maar dat moet je goed kunnen toepassen. Bovendien de praktijk is beweeglijker dan de theorie en soms is beslissen niet eenvoudig.

Door de coachingssessie is de vaardigheid in het nemen van beslissingen vergroot. Goed kunnen structureren en het aandacht geven aan de intuïtie zijn belangrijke onderwerpen tijdens de coaching.

Leidinggevenden van verschillend zorgorganisaties volgen de basiscursus Finance for non financials. Hun thema: het beter werken met cijfers en het begrijpen van de controllers, weerwoord hebben vanuit hun beleid.

Na een basiscursus kun je aan tafel zitten en weet je vrij goed welke vragen je moet stellen. Het geeft een gevoel van ‘in control’ zijn. Niet alleen de cijfers zijn meer leidend maar ook je eigen beleid.

Een bekende goed doel stichting wil duidelijkheid over wat wel en wat niet kan worden geoutsourcet. Men streeft naar meer aandacht voor de core business. Het vraagstuk heeft sterk te maken met de cultuur.

Een aantal criteria wordt bepaald, maar daarnaast blijkt hernieuwing van een deel van het personeelsbeleid aan de orde.

Investeer vandaag nog in je toekomst