Schilder, wiskundige, organisatie adviseur

“…ik construeer op een plat vlak lijnen en kleurcombinaties met ’t doel de algemene schoonheid zoo bewust mogelijk uit te beelden.” Mondriaan vervolgt: “… maar ik wil de waarheid zoo dicht mogelijk benaderen en daarom alles abstraheren tot ik kom tot het fundament der dingen.” (Versteeg, 1988).

Een cirkel is de verzameling van alle punten in een vlak met dezelfde afstand tot een bepaald punt. Een object is symmetrisch, wanneer een transformatie ervan leidt tot dezelfde vorm. Een cirkel is oneindig symmetrisch. Wiskunde werkt met ‘ideale’ objecten, waarmee (natuur)verschijnselen beschreven kunnen worden.

De schilder en de wiskundige maken gebruik van abstractie en waar het bij de een leidt tot een beeld leidt het bij de ander tot een bewezen definitie. Voor beiden geldt als streven “het hart van de verborgen werkelijkheid” (Frenkel, 2015).

Het werk van adviseurs kenmerkt zich door duiding van een werkelijkheid en is vergelijkbaar met de onderzoekstochten van de schilder en de wiskundige. Adviseurs gebruiken daarvoor een tussenweg tussen de exactheid van de wetenschapper en de intuïtie van de kunstenaar.

Het Platform AdviesKwaliteit streeft naar een balans tussen schilder en wiskundige met als doel meer ‘evidence-based’ te werken in de adviespraktijk. Het houdt zich bezig met vragen als Welke generieke kennis kan in de gegeven context gebruikt worden bij onderzoek, analyse en ontwerp? Welke eisen kunnen worden gesteld aan de onderbouwing van adviezen? Hoe kan ervaring van onder meer adviseurs en managers expliciet, valide  en overdraagbaar naar andere contexten worden gemaakt?

Het platform wil zich ontwikkelen tot een ‘Community of Practice’ van adviseurs en andere belanghebbenden om gezamenlijk aan de verdere ontwikkeling van het adviesvak te werken.

gepubliceerd in M&C december 2016

Share this postGeef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *